Poznań

  • Bank Spłdzielczy w Miedźnej

    Internetowy rachunek (IR)Dla osób fizycznych, rolników, podmiotów gospodarczych oraz osóbprawnych.System oferuje następujące możliwości:Uzyskanie informacji o aktualnym stanie rachunków bankowych klientaprowadzonych w PLN (dostępne środki, wykorzystane limity),Uzyskanie informacji o analitycznych zapisach na rachunkachklienta,Wprowadzenie, aktualizacja, przeglądanie i drukowanie zleceńpłatniczych (w tym szablony oraz zlecenia stałe),Wprowadzenie, aktualizacja, przeglądanie i drukowanie zleceń ZUS (wtym szablony oraz zlecenia stałe),Wprowadzenie, aktualizacja, przeglądanie i drukowanie zleceń typuPODATKI (w tym szablony oraz zlecenia stałe),Zwrotna informacja o realizacji lub…
    ul. Wiejska 2 Miedźna
Sprawdź jakie kody pocztowe są w