Ulica Prusa Bolesława - Rzeszów

  • GE Money Bank S.A.

    Czym się zajmuje Biuro Informacji Kredytowej W obecnej sytuacjiekonomicznej, gdy coraz więcej osób ma, miało lub będzie miałozamiar wziąć kredyt bardzo ważną rzeczą jest uchronienie się przeddłużnikami. Osobami, których wiarygodność kredytowa jest bardzomała, zazwyczaj z tego powodu, że w przeszłości miały one poważneproblemy ze spłaceniem jakichś pożyczek. Właśnie dlatego w 1997roku powstało BIK - Biuro Informacji Kredytowej - które gromadziinformacje o dłużnikach. Instytucja ta została powołana do życiaprzez Związek Banków…
    Ul. Prusa Bolesława 21 Rzeszów
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Prusa, Rzeszów