Zaleszany

  • Wiktoria Sp. z o.o.

    W ofercie dla Klientów mamy szereg produktówubezpieczeniowo-finansowych naszych Partnerów w biznesie, którymisą Towarzystwa Ubezpieczeniowe i Otwarte Fundusze Emerytalne.Priorytety, jakimi kierujemy się przy ich doborze to głównienastępujące elementy:jakość produktu (oceniana pod kątem spełnienia oczekiwaństatystycznie największej części społeczeństwa)jakość obsługi Klientów przez dane Towarzystwo Ubezpieczeniowejakość obsługi naszej Firmy i Agentów przez dane TowarzystwoUbezpieczeniowedostępność produktu dla przeciętnego ObywatelaPrzykładowe produkty z naszej oferty:
    Sierpnia 12 Zaleszany
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Zaleszany