| MiFID w SGB-Bank S.A.

Kontakt email, www
ul. Szarych Szeregów 23
60-462 Poznań , woj. Wielkopolskie

Kredyty

Kredyt inwestycyjny

Kredyt obrotowy

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku kredytowym

Karta kredytowa

Specjalizacje:

  • Kredyty
  • Kredyt inwestycyjny
  • Kredyt obrotowy
  • Kredyt w rachunku bieżącym
  • Kredyt w rachunku kredytowym
  • Karta kredytowa

O nas

Banki spółdzielcze zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej iSGB-Bank S.A. pragną wspomóc Państwa w procesie pozyskiwaniaśrodków unijnych oferując profesjonalne doradztwo. W PunkcieDoradztwa Unijnego SGB dowiecie się Państwo jakie środki i w jakisposób można uzyskać w ramach krajowych i regionalnych programówoperacyjnych.Punkty Doradztwa Unijnego SGB oferują:doradztwo w zakresie możliwości skorzystania z konkretnegofunduszu unijnego wraz z przekazaniem kompletu dokumentów ipodaniem danych adresowych Agencji Płatniczej, czyli comożna uzyskać, jak, gdzie i kiedy,doradztwo w zakresie wypełniania wniosku aplikacyjnego,sprawdzenie merytoryczne wniosku o środki pomocowe.Punkty Doradztwa Unijnego SGB współpracują z firmą FaktorzyS.A., która dodatkowo, poza ww. usługami, może przygotowaćwniosek, biznesplan i inne załączniki. Pomoże również uzyskaćniezbędne opinie czy ekspertyzy konieczne dla pozyskaniafinansowania Państwa przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiejzapewniając kompleksowe przygotowanie aplikacji.www.faktorzy.com.pl Tu znajdziesznajbliższy bank SGB